Betingelser for service

OVERBLIK

Dette websted drives af Mode butik Danmark På hele webstedet anvendes udtrykkene "vi", "os" og "vores"

henviser til Mode butik Danmark. Mode butik Danmark tilbyder dette websted, herunder alle oplysninger, værktøjer

og tjenester, der er tilgængelige fra dette websted, til dig, brugeren, på betingelse af din accept af

alle vilkår, betingelser, politikker og bekendtgørelser, der er anført her.

Når du besøger vores hjemmeside og/eller køber noget hos os, deltager du i vores

"tjeneste" og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("Brugsbetingelser",

"TOS"), herunder eventuelle yderligere vilkår, betingelser og politikker, som der henvises til heri og/eller

tilgængelige via hyperlink. Disse brugsbetingelser gælder for alle brugere af webstedet, herunder, men

ikke begrænset til brugere, der er browsere, sælgere, kunder, handlende og/eller indhold

udbydere.

Læs venligst disse brugsbetingelser omhyggeligt, før du får adgang til eller bruger vores websted. Af

at få adgang til eller bruge en del af webstedet accepterer du at være bundet af disse brugsbetingelser. Hvis

du ikke accepterer alle vilkår og betingelser i denne aftale, må du ikke få adgang til

webstedet eller bruge tjenesterne. Hvis disse brugsbetingelser betragtes som et tilbud, er accept

udtrykkeligt begrænset til disse Vilkår for brug.

Eventuelle nye funktioner eller værktøjer, der tilføjes til det nuværende tilbud, vil også være underlagt vilkårene for

brugsvilkår. Du kan til enhver tid se den seneste version af brugsbetingelserne på denne side.

Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse brugsbetingelser.

AFSNIT 1 - VILKÅR OG BETINGELSER FOR ONLINEOPBEVARING

Ved at acceptere disse brugsbetingelser erklærer du, at du mindst er myndig i

den stat eller provins, hvor du er bosiddende, og at du har givet os tilladelse til at tillade

dine mindreårige pårørende til at bruge dette websted.

Du må ikke bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål, og du må heller ikke overtræde

nogen love i din jurisdiktion (herunder, uden begrænsning, ophavsretslove), mens du bruger

tjenesten.

Du må ikke overføre orme, vira eller kode af destruktiv karakter.

Overtrædelse eller brud på nogen af vilkårene vil medføre øjeblikkelig opsigelse af dine tjenester.

AFSNIT 2 - GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Vi forbeholder os ret til at afvise service til enhver tid af enhver grund.

Du anerkender, at dit indhold (bortset fra kreditkortoplysninger) overføres

ukrypteret og (a) kan indebære transmission over forskellige netværk og (b) ændringer

kan være påkrævet for at opfylde tekniske krav ved tilslutning af netværk eller enheder.

Kreditkortoplysninger er altid krypteret, når de overføres over netværk.

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller bruge nogen del af tjenesten,

brug af Tjenesten eller adgang til Tjenesten eller nogen kontakt på det websted, hvorigennem

Tjenesten leveres uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os.

De titler, der anvendes i denne aftale, er udelukkende til brug for nemhedsformål og har ikke til formål at begrænse eller

begrænse din brug af Tjenesten.

AFSNIT 3 - NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG AKTUALITET AF OPLYSNINGERNE.

Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysningerne på dette websted ikke er nøjagtige, fuldstændige eller ajourførte.

ajourført. Materialet på dette websted er kun til generelle informationsformål og bør ikke være

anvendes som det eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere

mere nøjagtige, mere fuldstændige eller mere opdaterede informationskilder. Brug af materialet på

dette websted sker på eget ansvar.

Dette websted kan indeholde visse historiske oplysninger. Historiske oplysninger er nødvendigvis ikke

aktuelle og er kun til rådighed som reference. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af dette

websted til enhver tid, men er ikke forpligtet til at opdatere oplysningerne på vores websted. Du accepterer

at det er dit ansvar at være opmærksom på eventuelle ændringer på vores websted.

AFSNIT 4 - ÆNDRINGER I TJENESTER OG PRISER

Priserne på vores produkter kan ændres.

Vi forbeholder os ret til at ændre eller afbryde tjenesten (eller dele eller indhold heraf) på

enhver tid uden varsel.

Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring,

suspension eller afbrydelse af tjenesten.

Indgåelse af kontrakten

Præsentationen af produkterne i webshoppen udgør ikke en juridisk bindende

tilbud, men et ikke-bindende online-katalog. Ved at klikke på knappen "Køb" giver du et tilbud om at

at indgå en købsaftale. En bekræftelse af modtagelsen af din bestilling følger straks

efter afsendelse ved en automatisk e-mail. Denne bekræftelse pr. e-mail udgør ikke

accept af kontrakten.

Garanti

De lovbestemte garantirettigheder gælder.

AFSNIT 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER (hvis relevant)

Visse produkter eller tjenester kan kun være tilgængelige online via webstedet. Disse

produkter eller tjenester kan kun være tilgængelige i begrænsede mængder og kan kun returneres eller

ombyttes i overensstemmelse med vores returpolitik.

Der er gjort alt for at repræsentere farver og billeder så nøjagtigt som muligt

af vores produkter, der ses i butikken. Vi kan ikke garantere, at visningen af farverne på din

computerskærm vil være nøjagtig.

Vi forbeholder os ret, men har ingen forpligtelse til at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til

en bestemt person, et bestemt geografisk område eller en bestemt jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret på et

tilfælde efter tilfælde. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængderne af produkter eller tjenester

vi tilbyder. Alle beskrivelser af produkter eller priser på produkter kan til enhver tid ændres

uden varsel og efter vores eget skøn. Vi forbeholder os ret til at afvikle ethvert produkt på

enhver tid. Ethvert tilbud om et produkt eller en tjenesteydelse på dette websted er ugyldigt, hvor det er forbudt.

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale

du køber eller modtager, vil opfylde dine forventninger, eller at eventuelle fejl i tjenesten vil være

korrigeret. Alle vores produkter sendes direkte til forbrugeren fra vores leverandør i Kina.

Eventuelle gebyrer såsom told og importafgifter er forbrugerens ansvar.

AFSNIT 6 - NØJAGTIGHED AF FAKTURERINGS- OG KONTOOPLYSNINGER

Vi forbeholder os retten til at afvise enhver ordre, som du afgiver hos os. Vi kan efter vores eget skøn,

begrænse eller annullere købsmængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger

kan gælde for ordrer afgivet fra eller under den samme kundekonto, det samme kreditkort

og/eller ordrer med samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfælde af at vi ændrer eller

annullere en ordre, kan vi forsøge at underrette dig ved at kontakte den e-mailadresse og/eller faktureringsadresse og/eller fakturerings

adresse/telefonnummer, som du oplyste på det tidspunkt, hvor ordren blev afgivet. Vi forbeholder os retten til

at begrænse eller forbyde ordrer, der efter vores eget skøn ser ud til at være afgivet af forhandlere,

forhandlere eller distributører.

Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for

alle køb, du foretager fra vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og

andre oplysninger, herunder din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så

at vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov.

Du kan finde flere oplysninger i vores returpolitik.

AFSNIT 7 - VALGFRIT VÆRKTØJ

Vi kan give dig adgang til værktøjer fra tredjeparter, som vi ikke har nogen kontrol over, eller

myndighed.

Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer "som de er" og "som de er tilgængelige".

uden nogen garantier, erklæringer eller betingelser og uden nogen form for godkendelse. Vi gør

påtager os ikke noget ansvar, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af valgfrie tredjeparts

Party Tools.

Enhver brug af valgfrie værktøjer, der tilbydes via webstedet, sker på egen risiko og på eget ansvar.

skøn, og du bør sikre dig, at du er bekendt med og accepterer de vilkår, hvorpå

værktøjerne tilbydes af de(n) relevante tredjepartsudbyder(e).

AFSNIT 8 - LINKS TIL TREDJEPARTSLEVERANDØRER

Visse indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjeneste, kan indeholde materiale

fra tredjeparter.

Tredjepartslinks på dette websted kan føre dig til tredjepartswebsteder, som ikke er tilknyttet

med os. Vi er ikke ansvarlige for at verificere eller vurdere indholdet eller nøjagtigheden, og vi

garanterer ikke og påtager os ikke noget ansvar eller ansvar for tredjeparts materiale eller websteder

eller andre tredjeparters materiale, produkter eller tjenester.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader eller ulemper i forbindelse med køb eller brug af nogen

varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner, der foretages i forbindelse med nogen tredjeparts

parts websteder. Læs venligst tredjepartsudbyderens politikker og praksis omhyggeligt og

sikre dig, at du forstår dem, før du foretager en transaktion. Klager, krav,

bekymringer eller spørgsmål om tredjepartsudbyderens produkter skal rettes til tredjepartsudbyderen.

Leverandør af tredjepartsleverandør.

AFSNIT 9 - KOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE BRUGERINDLÆG.

Hvis du sender visse indsendelser (f.eks. konkurrencebidrag) eller sender uopfordrede kreative idéer,

forslag, forslag, forslag, planer eller andet materiale på vores anmodning, uanset om det er online, pr. e-mail, pr.

post eller på anden måde (samlet benævnt "kommentarer"), accepterer du, at vi kan redigere, kopiere, offentliggøre,

distribuere, oversætte og på anden måde bruge de kommentarer, du sender, i ethvert medie til enhver tid

uden begrænsning. Vi er ikke og vil ikke være forpligtet til (1) at opbevare kommentarer

fortrolige; (2) at betale nogen kompensation for nogen kommentarer; eller (3) at svare på nogen kommentarer.

Vi har ret, men ikke pligt, til at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi, i

vores eget skøn, anser for at være ulovligt, krænkende, truende, ærekrænkende, pornografisk,

obskønt eller på anden måde anstødeligt, eller som krænker en parts intellektuelle ejendomsret eller disse

brugsbetingelser.

Du accepterer, at dine kommentarer ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder

ophavsret, varemærker, privatlivets fred, personlige rettigheder eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder. Du

accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke vil indeholde ærekrænkende eller på anden måde ulovlige,

krænkende eller obskønt materiale og ikke vil indeholde computervirus eller anden malware, der

på nogen måde kan forstyrre driften af tjenesten eller et relateret websted. Du skal

ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være en anden end dig selv eller på anden måde vildlede

os eller en tredjepart om oprindelsen af dine kommentarer. Du er alene ansvarlig for alle

dine kommentarer og deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar og er ikke ansvarlige for nogen

kommentarer, der er indsendt af dig eller en tredjepart.

Eventuelle særlige ekstra toldklareringsgebyrer og/eller importafgifter er ikke inkluderet i

prisen og er kundens ansvar.

AFSNIT 10 - PERSONLIGE OPLYSNINGER

Afgivelse af personlige oplysninger via butikken er underlagt vores privatlivspolitik. For at se

vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

AFSNIT 11 - FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER

Lejlighedsvis kan vores websted eller tjeneste indeholde oplysninger, der indeholder typografiske

fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, som kan vedrøre produktbeskrivelser, priser,

kampagner, tilbud, produktforsendelsesomkostninger, transittider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at

til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere alle oplysninger eller

annullere enhver ordre, hvis oplysninger på tjenesten eller et relateret websted er unøjagtige på ethvert tidspunkt

tidspunkt og uden varsel (herunder efter at du har afgivet din ordre). .

Vi påtager os ikke nogen forpligtelse til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger på

Tjenesten eller et relateret websted, herunder, men ikke begrænset til, prisoplysninger, medmindre vi er

forpligtet til at gøre det i henhold til loven. Ingen angivet opdaterings- eller ajourføringsdato gælder for tjenesten eller enhver

relateret websted kan ikke bruges til at indikere, at oplysninger på tjenesten eller et relateret

websted er blevet ændret eller opdateret.

AFSNIT 12 - FORBUDTE ANVENDELSER

Ud over alle andre forbud, der er fastsat i brugsbetingelserne, er det forbudt for dig at

at bruge webstedet eller dets indhold: (a) til ulovlige formål, (b) at tilskynde til eller deltage i nogen form for

ulovlig aktivitet fra andres side; (c) at overtræde internationale, føderale, provinsielle eller statslige bestemmelser,

regler, love eller lokale bekendtgørelser; (d) krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller de intellektuelle

andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) chikanere, misbruge, fornærme, bagvaske, bagvaske, nedgøre, intimidere eller

diskriminere på grundlag af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, nationalitet, race, alder eller

oprindelse eller handicap, f) at give falske eller vildledende oplysninger, g) at uploade eller overføre virus

eller enhver anden form for skadelig kode, der anvendes eller kan anvendes på en måde, der forstyrrer den

funktionaliteten eller driften af tjenesten eller ethvert relateret websted, andre websteder eller internettet

(h) at indsamle eller spore andres personlige oplysninger; (i) til spam, phishing, pharm, pretext,

spider, crawl eller scrapning; j) til obskøne eller umoralske formål; eller k) til at forstyrre eller

omgå sikkerhedsfunktionerne i tjenesten eller et relateret websted, andre websteder eller den

internettet. Vi forbeholder os retten til at opsige din brug af Tjenesten eller et relateret websted, hvis

du overtræder nogen af de forbudte anvendelser. (j) til obskøne eller umoralske formål; eller (k) til at forstyrre

forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktioner i Tjenesten eller et relateret websted, andre websteder

eller internettet. Vi forbeholder os retten til at opsige din brug af Tjenesten eller enhver relateret

websted, hvis du overtræder nogen af de forbudte anvendelser. (j) til obskøne eller umoralske formål; eller (k)

for at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktioner i Tjenesten eller et relateret websted,

andre websteder eller internettet. Vi forbeholder os retten til at opsige din brug af Tjenesten eller

ethvert relateret websted i tilfælde af overtrædelse af en af de forbudte anvendelser.

AFSNIT 13 - ANSVARSFRASKRIVELSE; BEGRÆNSNING AF ANSVAR.

Vi garanterer ikke, at brugen af vores service vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri.

Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af Tjenesten, vil være

nøjagtige eller pålidelige.

Du accepterer, at vi kan fjerne Tjenesten fra tid til anden på ubestemt tid

eller opsige Tjenesten til enhver tid uden varsel.

Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af Tjenesten eller manglende mulighed for at bruge Tjenesten sker på egen hånd.

risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der stilles til rådighed for dig via Tjenesten

leveres (medmindre vi udtrykkeligt har angivet det) "som de er" og "som de er tilgængelige" til din brug,

uden nogen form for repræsentation, garanti eller betingelse, udtrykkelig eller stiltiende, herunder enhver stiltiende

garantier eller betingelser om salgbarhed, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål,

holdbarhed, ejendomsret og ikke-overtrædelse.

eller ethvert tab eller skade af nogen art, der måtte opstå som følge af brugen af tjenesten eller enhver

Indhold (eller produkter), der er offentliggjort, overført eller på anden måde gjort tilgængeligt via Tjenesten,

selv om de er underrettet om muligheden for sådanne skader. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke

ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, kan vores

ansvar i sådanne stater eller jurisdiktioner begrænset til det maksimalt tilladte i henhold til loven.

AFSNIT 14 - SKADESLØSHOLDELSE.

Du accepterer at yde erstatning, forsvare og holde Shopname og dets moderselskab, datterselskaber og datterselskaber skadesløs,

datterselskaber, partnere, officerer, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere,

underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere, skadesløs for ethvert krav eller krav,

herunder rimelige advokatsalærer, fra en tredjepart på grund af eller som følge af dit

brud på disse servicevilkår eller de dokumenter, de indeholder, eller din overtrædelse af nogen lov

eller en tredjeparts rettigheder.

 

AFSNIT 15 - OPDELBARHED

I tilfælde af at en bestemmelse i disse brugsbetingelser anses for at være ulovlig, ugyldig eller

ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse ikke desto mindre fortsat kunne håndhæves i videst muligt omfang

tilladt ved lov, og den del, der ikke kan håndhæves, skal anses for at kunne adskilles fra disse

brugsbetingelser, og en sådan afgørelse skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de øvrige dele af

resterende bestemmelser.

AFSNIT 16 - OPSIGELSE

Parternes forpligtelser og ansvar, der er opstået før opsigelsesdatoen, skal overleve

denne aftales ophør til alle formål.

Disse brugsbetingelser forbliver i kraft, indtil de opsiges af dig eller af os. Du kan opsige

disse brugsbetingelser til enhver tid ved at meddele os, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester eller

hvis du ikke længere bruger vores websted.

Hvis du efter vores eget skøn overtræder, eller hvis vi har mistanke om, at du har overtrådt et vilkår eller

af disse brugsbetingelser, kan vi også opsige denne aftale når som helst uden at

varsel, og du vil fortsat være ansvarlig for alle skyldige beløb frem til og med opsigelsesdatoen;

og/eller du kan blive nægtet adgang til vores tjenester (eller en del af dem) i overensstemmelse hermed.

AFSNIT 17 - HELE AFTALEN

Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse brugsbetingelser, skal dette ikke

udgøre et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

Disse brugsbetingelser og alle politikker eller driftsregler, som vi har offentliggjort på dette websted eller i

forbindelse med Tjenesten udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig

og os og regulerer din brug af Tjenesten. De erstatter alle tidligere eller samtidige

aftaler, kommunikation og forslag, mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os

(herunder, uden begrænsning, tidligere versioner af Servicevilkårene).

Enhver tvetydighed i fortolkningen af disse Servicevilkår skal ikke fortolkes imod

den, der har udarbejdet teksten.

AFSNIT 18 - GÆLDENDE LOV.

Disse vilkår for brug og eventuelle separate aftaler, hvorved vi leverer dig tjenester, skal

være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Nederlandene.

AFSNIT 19 - ÆNDRINGER AF BRUGSVILKÅRENE.

Du kan til enhver tid se den mest aktuelle version af brugsvilkårene på denne side .

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse

brugsbetingelser ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at

regelmæssigt at tjekke vores websted for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores websted eller

tjenesten efter offentliggørelsen af ændringer af disse brugsbetingelser vil blive anset for at være

accept af disse ændringer.

AFSNIT 20 - KONTAKTOPLYSNINGER

Spørgsmål om brugsvilkårene skal sendes til info@palm-and-co.com